Návštěvní řád areny

Účelem a smyslem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku Návštěvníků, Provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je Aréna vybavena.

Vstupem do budovy Za Elektrárnou 419, Praha 7 a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Aréna“), jejichž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha a.s., IČ: 61860875 (dále jen „Provozovatel“), na základě vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Arény, vstupující osoba - tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba - (dále jen „Návštěvník“) souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající Provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly, pořadatelem může být také člen bezpečnostní služby dle smluvního ujednání s Provozovatelem, pořadatel je viditelně označen nápisem „Pořadatel“ nebo „Security“ (dále jen „Pořadatel“).

VYUŽIJTE NAŠE VIP PROSTORYVIP

Arena


TRÉNINKOVÁ ARÉNA

HC SPARTA PRAHA HC SPARTA
PRAHA
o2arena REZERVACE VSTUPENEK REZERVACE VSTUPENEK ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ